19 грудня 2018 року

«Конкурсна комісія»

Сьогодні 19 грудня 2018 року в депутатській залі районної ради відбулося засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника (головного лікаря) Комунального некомерційного підприємства Новоархангельської районної ради «Центр первинної медико - санітарної допомоги», претендентами конкурсу стали: Мельник Оксана Петрівна, Зубар Алла Юріївна та Козаченко Ярослав Олегович.

Склад конкурсної комісії:

Мегесь Інна Анатоліївна – голова комісії, заступник головного лікаря КНП Новоархангельської районної ради «ЦПМСД»

Дереховська Тетяна Леонідівна – секретар комісії, лікар загальної практики-сімейний лікар КНП Новоархангельської районної ради «ЦПМСД»

Будник Павло Анатолійович – член комісії, керуючий справами Новоархангельської районної ради;

Зубець Олександр Олександрович – член комісії, консультант голови районної ради з юридичних питань;

Доценко Олександра Василівна – член комісії, лікар – педіатр дільничний КНП Новоархангельської районної ради «ЦПМСД»;

Чирка Марина Станіславівна – член комісії, начальник організаційного відділу виконавчого апарату Новоархангельської районної ради.

За результатами заслуховування конкурсних пропозицій та проведених співбесід конкурсна комісія шляхом голосування відібрала з числа учасників конкурсу одну кандидатуру, яка відповідає встановленим вимогам,- переможця конкурсу.

Результати голосування:

Мельник О. П. – 0 голосів членів комісії

Зубар А. Ю. – 0 голосів членів комісії

Козаченко Я. О. – 6 голосів членів комісії (одноголосно).

З протокольними рішеннями комісії ви можете ознайомитися нижче за посиланнями.

ПРОТОКОЛ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ №1

ПРОТОКОЛ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ №2

 

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства Новоархангельської районної ради «Центру первинної медико-санітарної допомоги»

Дата : 26.11.2018

Відповідно до частини 9 статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 та рішення сесії Новоархангельської районної ради № 256 від 23 листопада 2018 року «Про звільнення з посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства Новоархангельської районної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги», Зубар А.Ю., та оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади керівника (головного лікаря) Комунального некомерційного підприємства Новоархангельської районної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новоархангельська районна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства Новоархангельської районної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

                Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство Новоархангельської районної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги».

                Юридичне та фактичне місце знаходження: Кіровоградська область Новоархангельський район с. Торговиця вул. І. Сірка 15.

Основні напрямки діяльності закладу:

               - медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

               - організація  надання  первинної  медичної  допомоги  у  визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

              - проведення профілактичних щеплень;

              - планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

             - консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

             - взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

            - організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

            - проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

            - направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;

           - участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

           - забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

           - залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, які працюють як фізичні особи – підприємці за договорами підряду, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

           - координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальної служби та правоохоронними органами;

           - надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей.

           Кошторисні призначення 7122100,00 грн., в т.ч. КПК 0212111-«Первинна медична допомога населенню,що надається центрами первинної медико-санітарної допомоги»-; КПК 0212146 –6652500,00 грн «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань»- 469600,00грн.

           Умови оплати праці керівника закладу визначаються відповідно до спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я від 05.10.2005 року №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» згідно укладеного контракту.

Вимоги до претендентів:

- громадянство України;

- повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямком підготовки «Медицина»;

- післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» або інша освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за напрямом підготовки «Управління та адміністрування»;

- стаж роботи за лікарською спеціальністю — не менше 7 років, та за фахом «Організація i управління охороною здоров’я» — не менше 5 років;

- вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів);

- здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

- високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

           Дата початку прийому документів: 27 листопада 2018 року

           Дата завершення прийому документів: 17 грудня 2018 року

           Місце прийому документів - організаційний відділ Новоархангельської районної ради (вул. Центральна, буд 31, смт. Новоархангельськ)

            Номер телефону для довідок: 0525521037, 0525522252,  

            Електронна адреса: nrrada@i.ua

Перелік документів, що має подати претендент для участі в конкурсі:

 • копія паспорта громадянина України;
 • письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади;
 • резюме у довільній формі;
 • автобіографія ;
 • копія (копії) документа(документів0 про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 • згода на обробку персональних даних;
 • конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
 • довідка МВС про відсутність судимості;
 • медичні довідки про стан здоров’я,  щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
 • попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014  №1700-VII вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду;
 • заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з Додатком 4 до Порядку;
 • підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (абз. 1 ч. 3 ст. 45 Закону № 1700-VII).   

Вимоги до претендентів:

 • громадянство України;
 • повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямком підготовки «Медицина»;
 • післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною   здоров’я» або інша освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за напрямом підготовки «Управління та адміністрування»;
 • стаж роботи за лікарською спеціальністю — не менше 7 років, та за фахом «Організація i управління охороною здоров’я» — не менше 5 років;
 • вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів);
 • здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;
 • високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Неподання необхідних документів, або їх невідповідність встановленим вимогам тягне за собою рішення конкурсної комісії про недопущення до участі у конкурсі.

Крім того, за рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі у конкурсі у разі:

-           наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

-           наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

 

Дата та місце проведення конкурсу:  19 грудня 2018 року зал засідань Новоархангельської районної ради.

 

Додаток 1  Структура Комунального некомерційного підприємства Новоархангельської районної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Додаток 2  Статут Комунального некомерційного підприємства Новоархангельської районної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Додаток 3  Заява про участь у конкурсі  

Додаток 4  Згода на обробку персональних даних 

Додаток 5  Попередження стосовно встановлених вимог та обмежень

Додаток 6  Заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів

ДОКУМЕНТИ ЯКІ ПОТРІБНО ПОДАВАТИ:   ЗАВАНТАЖИТИ